Cyberkulturoznawstwo

Informacje o specjalizacji

Informacje o specjalizacji

Specjalizacja Cyberkulturoznawstwo

Specjalizacja cyberkulturoznawstwo realizowana jest przez Instytut Kulturoznawstwa przy współpracy z Uniwersyteckim Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych. Specjalizacja ma charakter międzykierunkowy i przeznaczona jest dla wszystkich studentów kierunków humanistycznych UMCS. Specjalizacja jest bezpłatna i wybranie ...

Mar, 13

Zasady rekrutacji

Specjalizacja cyberkulturoznawstwo ma charakter specjalizacji miedzykierunkowej przeznaczonej dla studentów studiów humanistycznych. Oznacza to, że cyberkulturoznawstwo jako swoją specjalizację mogą bezpłatnie studiować wszyscy studenci Wydziału Humanistycznego UMCS niezależnie od kierunku studiów na którym studiują. REKRUTACJA – ...

Mar, 13

Program specjalizacji i siatka zajęć

Cyberkultura (zwana niekiedy kulturą 2.0) to połączenie techniki i kultury. Jest to nowa rzeczywistość, na którą składają się: sieci komunikacyjne na czele z Internetem, oprogramowanie, wirtualna rzeczywistość, sztuczne życie, interfejs człowiek-komputer, nowe media i multimedia ...

Mar, 13

Sylwetka absolwenta i perspektywy zawodowe

Sylwetka absolwenta: Po ukończeniu specjalizacji Cyberkultura absolwenci uzyskają kompetencje w zakresie: – obsługi zaawansowanych edytorów do tworzenia grafiki, obróbki video i tekstów, – obsługi popularnych platform edukacyjnych np. Moodle, – animacji stron WWW i obsługi ...

Jan, 31

Instytut Kulturoznawstwa UMCS

Instytutu Kulturoznawstwa UMCS został powołany w 2004 roku w ramach Wydziału Humanistycznego. Powstanie takiej jednostki było efektem włączenia w nową strukturę dotychczas istniejących zakładów, to jest: Zakładu Kulturoznawstwa oraz Zakładu Kultury i Historii Żydów, a ...

Jan, 31

Uniwersyteckie Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych

Organizator specjalizacji: Uniwersyteckie Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych (UCZNiKO) Uniwersyteckie Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych (UCZNiKO) powstało w 2001 r. na mocy uchwały Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej (Uchwała XIX 16.4/01 z dn. ...

Jan, 31

Portal Wiedza i Edukacja

Organizatorzy specjalizacji cyberkulturoznawstwo od 2008 roku tworzą portal naukowy Wiedza i Edukacja (www.wiedzaiedukacja.eu), który jest platformą dla tworzenia i upowszechniania wiedzy przy użyciu różnych współczesnych technologii. Najnowsze trendy w rozwoju technologii informatycznych i internetowych stwarzają ...

Jan, 31

Navigation

Please use the navigation to move within this section.