Cyberkulturoznawstwo

Sylwetka absolwenta i perspektywy zawodowe

Sylwetka absolwenta: Po ukończeniu specjalizacji Cyberkultura absolwenci uzyskają kompetencje w zakresie: – obsługi zaawansowanych edytorów do tworzenia grafiki, obróbki video i tekstów, – obsługi popularnych platform edukacyjnych np. Moodle, – animacji stron WWW i obsługi ...

Jan, 31

Instytut Kulturoznawstwa UMCS

Instytutu Kulturoznawstwa UMCS został powołany w 2004 roku w ramach Wydziału Humanistycznego. Powstanie takiej jednostki było efektem włączenia w nową strukturę dotychczas istniejących zakładów, to jest: Zakładu Kulturoznawstwa oraz Zakładu Kultury i Historii Żydów, a ...

Jan, 31

Uniwersyteckie Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych

Organizator specjalizacji: Uniwersyteckie Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych (UCZNiKO) Uniwersyteckie Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych (UCZNiKO) powstało w 2001 r. na mocy uchwały Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej (Uchwała XIX 16.4/01 z dn. ...

Jan, 31

Portal Wiedza i Edukacja

Organizatorzy specjalizacji cyberkulturoznawstwo od 2008 roku tworzą portal naukowy Wiedza i Edukacja (www.wiedzaiedukacja.eu), który jest platformą dla tworzenia i upowszechniania wiedzy przy użyciu różnych współczesnych technologii. Najnowsze trendy w rozwoju technologii informatycznych i internetowych stwarzają ...

Jan, 31

Navigation

Please use the navigation to move within this section.