Cyberkulturoznawstwo

Specjalizacja Cyberkulturoznawstwo

Specjalizacja cyberkulturoznawstwo realizowana jest przez Instytut Kulturoznawstwa przy współpracy z Uniwersyteckim Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych. Specjalizacja ma charakter międzykierunkowy i przeznaczona jest dla wszystkich studentów kierunków humanistycznych UMCS. Specjalizacja jest bezpłatna i wybranie ...

Mar, 13

Zasady rekrutacji

Specjalizacja cyberkulturoznawstwo ma charakter specjalizacji miedzykierunkowej przeznaczonej dla studentów studiów humanistycznych. Oznacza to, że cyberkulturoznawstwo jako swoją specjalizację mogą bezpłatnie studiować wszyscy studenci Wydziału Humanistycznego UMCS niezależnie od kierunku studiów na którym studiują. REKRUTACJA – ...

Mar, 13

Program specjalizacji i siatka zajęć

Cyberkultura (zwana niekiedy kulturą 2.0) to połączenie techniki i kultury. Jest to nowa rzeczywistość, na którą składają się: sieci komunikacyjne na czele z Internetem, oprogramowanie, wirtualna rzeczywistość, sztuczne życie, interfejs człowiek-komputer, nowe media i multimedia ...

Mar, 13

Navigation

Please use the navigation to move within this section.