Cyberkulturoznawstwo

Information

This article was written on 13 Mar 2011, and is filled under Informacje o specjalizacji.

Specjalizacja Cyberkulturoznawstwo

Specjalizacja cyberkulturoznawstwo realizowana jest przez Instytut Kulturoznawstwa przy współpracy z Uniwersyteckim Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych.

Specjalizacja ma charakter międzykierunkowy i przeznaczona jest dla wszystkich studentów kierunków humanistycznych UMCS.

Specjalizacja jest bezpłatna i wybranie jej nie koliduje z specjalizacją wybraną na macierzystym kierunku (można studiować dwie specjalizacje)

Przewiduje się utworzenie dwóch grup ćwiczeniowych o łącznej liczbie miejsc 30.

Cele ogólne:

Dostarczenie wszechstronnej wiedzy na temat różnych aspektów funkcjonowania cyberkultury :
- wdrożenie do używania cyfrowych narzędzi kreacji cyberkultury,
- umiejętność promocji i zarządzania zasobami kultury w cyberprzestrzeni,
- wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w badaniach i dydaktyce nauk o kulturze, jak i innych dyscyplinach.

Sylwetka absolwenta:

Po ukończeniu specjalizacji Cyberkultura absolwenci uzyskają kompetencje w zakresie:
- obsługi zaawansowanych edytorów do tworzenia grafiki, obróbki video i tekstów,
- obsługi popularnych platform edukacyjnych np. Moodle,
- animacji stron WWW i obsługi portali społecznościowych,
- obsługi kursów i szkoleń on-line (dzięki opanowaniu narzędzi Web 2.0),
- wykorzystania aplikacji web 2.0,
- kreacji imprez kulturalnych w cyberprzestrzeni – np. w Second Life (dzięki opanowaniu narzędzi Web 2.0),
- zarządzania zasobami kultury w Internecie przy użyciu zaawansowanych technologii informatycznych,
- realizacji marketingu internetowego.

Perspektywy zawodowe:

Możliwość podjęcia pracy w charakterze:
- menedżera i animatora kultury,
- specjalisty ds. e-learningu,
- specjalisty ds. reklamy (zwłaszcza internetowej),
- specjalisty ds. gier komputerowych.

Leave a Reply