Cyberkulturoznawstwo

Uniwersyteckie Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych

Organizator specjalizacji: Uniwersyteckie Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych (UCZNiKO)

Uniwersyteckie Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych (UCZNiKO) powstało w 2001 r. na mocy uchwały Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej (Uchwała XIX 16.4/01 z dn. 30 maja 2001) jako ogólnouczelniana jednostka powołana do organizowania i prowadzenia nauczania przez Internet.

Celem UCZNiKO jest przygotowanie, prowadzenie i realizacja projektów związanych z szeroko pojętym wykorzystaniem Internetu w edukacji w szkole wyższej.

Do szczególnych zadań Centrum należy:

1. Prowadzenie badań na temat metodyki i technologii kształcenia przez Internet.
2. Stworzenie portalu internetowego poświęconego zdalnemu nauczaniu.
3. Produkcja i udostępnianie kursów elektronicznych na platformach zdalnego nauczania.
4. Promocja idei zdalnego nauczania w szkolnictwie wyższym.
5. Prowadzenie szkoleń z zakresu możliwości wykorzystania technologii informacyjnych w nauczaniu.
6. Współpraca z polskimi i europejskimi instytucjami w zakresie zdalnego nauczania.

Więcej informacji znaleźć można na stronie UCZNiKO zob. http://uczniko.umcs.lublin.pl/index.php

Leave a Reply