Cyberkulturoznawstwo

UMCS dla rynku pracy

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej rozpoczął realizację kolejnego projektu, tj. „UMCS na rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to największy i najbardziej kompleksowy projekt edukacyjny, którego celem głównym jest wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMCS poprzez poprawę jakości oferty edukacyjnej i dostosowanie jej do potrzeb rynku pracy do końca października 2015 roku.

Partnerami projektu są: Gmina Lublin, ALEPH POLSKA oraz Francuska Izba Przemysłowo- Handlowa.
W ramach projektu studenci Wydziału Humanistycznego mają możliwość wyboru dodatkowej, bezpłatnej specjalizacji/specjalności realizowanej w trakcie podstawowego toku studiów.

Ponadto projekt zakłada również:

• praktyki dla wszystkich uczestników
• płatne staże krajowe i zagraniczne dla najlepszych
• panele eksperckie z pracodawcami/ ekspertami
• wdrożenie Uczelnianego Systemu Gromadzenia Danych od Przedsiębiorców
• utworzenie Humanistycznej Biblioteki Cyfrowej
• utworzenie Wortalu Otwartej Wiedzy
• kursy zdalne z zakresu Geoinformacji dla 60 osób pracujących spoza Uczelni: Podstawy geoinformacji – Zarządzanie informacją przestrzenną
• punkt konsultacyjno – doradczy i stanowiska do pracy dla studentów niepełnosprawnych.

INFORMACJE I ZAPISY:

1. Dziekanat Wydziału Humanistycznego, p. 034
2. Biuro Projektu:
ul. Sowińskiego 12/12
20-040 Lublin
tel.81 537 28 73
projekt@umcs.pl
www.dlarynkupracy.umcs.pl