Cyberkulturoznawstwo

Kontakt

Szczegółowe informacje na temat specjalizacji cyberkulturoznawstwo uzyskać można”

Biuro Projektu:
ul. Sowińskiego 12/12
20-040 Lublin
tel.81 537 28 73
projekt@umcs.pl
www.dlarynkupracy.umcs.pl

Instytut Kulturoznawstwa UMCS
ul. Pl. Marii Curie–Skłodowskiej 4,
20 -031 Lublin
Stara Humanistyka, piętro III

Tel.(81) -537 -27 -73
e-mail: kulturoznumcs@wp.pl

Dziekanat Wydziału Humanistycznego, p. 034