Cyberkulturoznawstwo

Posts Tagged "nowe media"

Check out all of the posts tagged with "nowe media".

Sylwetka absolwenta i perspektywy zawodowe

Sylwetka absolwenta: Po ukończeniu specjalizacji Cyberkultura absolwenci uzyskają kompetencje w zakresie: – obsługi zaawansowanych edytorów do tworzenia grafiki, obróbki video i tekstów, – obsługi popularnych platform edukacyjnych np. Moodle, – animacji stron WWW i obsługi ...

Jan, 31

Uniwersyteckie Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych

Organizator specjalizacji: Uniwersyteckie Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych (UCZNiKO) Uniwersyteckie Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych (UCZNiKO) powstało w 2001 r. na mocy uchwały Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej (Uchwała XIX 16.4/01 z dn. ...

Jan, 31

Navigation

Please use the navigation to move within this section.