Cyberkulturoznawstwo

Posts Tagged "Uniwersyteckie Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych (UCZNiKO)"

Check out all of the posts tagged with "Uniwersyteckie Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych (UCZNiKO)".

Uniwersyteckie Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych

Organizator specjalizacji: Uniwersyteckie Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych (UCZNiKO) Uniwersyteckie Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych (UCZNiKO) powstało w 2001 r. na mocy uchwały Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej (Uchwała XIX 16.4/01 z dn. ...

Jan, 31

Navigation

Please use the navigation to move within this section.